Over mij

RSW

Ik ben Rob Wolfram, een Linux systeembeheerder met interesse in computerbeveiliging en cryptografie. Mijn interesse voor Bitcoin is een logisch gevolg daarvan. Via Coursera heb ik een cursus gevolgd over crypto currencies en dat gaf mij voldoende materiaal om me er enthousiast mee bezig te houden. Voor zij die het niet durven te vragen: nee, ik ben niet rijk geworden met Bitcoins. Voor mij is het geen investering maar een mooie technologische ontwikkeling met een enorme potentie.

Ik beschouw mezelf als een Bitcoin maximalist. Hiermee bedoel ik dat ik denk dat Bitcoin ook in de toekomst de leidende rol zal blijven spelen in crypto currencies en dat crypto currencies in het algemeen en Bitcoin in het bijzonder een enorme verandering in de wereldeconomie teweeg zal brengen, voornamelijk ten goede. Net zoals de telefoonbedrijven hun handelsmodel hebben moeten aanpassen aan de opkomst van het internet, zo zullen banken, notariaten en gerelateerde instanties hun model moeten aanpassen aan de opkomst van Bitcoin.

Andere interessegebieden zijn astronomie en cosmologie, (moleculaire) biologie, filosofie, religie (uitgaande van de nulhypothese) en vrije software. Een erg breed interessespectrum dus. Ik heb intussen drie keer een totale zonsverduistering meegemaakt (waarvan één achter een dik wolkendek) en beschouw mezelf nu als Solar Eclipse Chaser. Ik hoop het in de komende 10 jaren nog drie mee te maken, t.w. Argentinië 2020, Verenigde Staten 2024 en Zuid Spanje 2027.

Voor wie weet hoe PGP werkt en mij versleutelde mail wil sturen, gebruik daarvoor de publieke sleutel met ID

D1F8 FFB9 F7A0 F7A0

De sleutel is beschikbaar op PGP keyservers.