Header Image

Wat betekent Libra voor Bitcoin?

Posted on Tue 25 June 2019 in algemeen

Op 18 juni publiceerde Facebook een document die omschreef hoe hun toekomstige crypto-munt genaamd "Libra" eruit gaat zien. Het idee is dat het een blockchain wordt waar een aantal grote spelers zoals Microsoft en Uber zich op inkopen voor het recht om een "node" (een computer die het "verkeer" van de Libra blockchain regelt) te mogen draaien. Verder geven ze aan dat voor elke uitgegeven Libra, één Amerikaanse dollar wordt weggezet als tegenhanger. In de toekomst kunnen ook andere munten als de Euro en de Yen en stabiele aandelen gebruikt worden.

De vraag is wat dat betekent voor de toekomst van Bitcoin. De meeste mensen met kennis van Bitcoin hebben er een goed gevoel over en zien Libra niet als concurrent. Ten eerste wordt Libra een semi-stabiele crypto-munt die meegroeit met de inflatie van Fiat munten als de Amerikaanse dollar en de euro, terwijl de inflatie van Bitcoin voorgeprogrammeerd is en constant afneemt, vergelijkbaar met het steeds moeilijker worden van de goudmijnbouw. Ten tweede is de Libra inherent gecentraliseerd, door de mediums waar het op komt te draaien, de afhankelijkheid van banken voor de tegenhanger van de Libra etc. Dat maakt dat het gebruik ook gecensureerd kan (en waarschijnlijk zal) worden.

Bitcoin is een open, grensloze, neutrale, censuurvermijdende en publieke blockchain (met dank aan Andreas Antonopoulos voor deze "vijf pijlers"). Open, omdat de code vrij beschikbaar is en iedereen wijzigingen kan aanbrengen aan de code die al dan niet door het netwerk geaccepteerd kunnen worden. Grensloos, omdat het Bitcoin netwerk verspreid is over alle continenten als direct gevolg van het feit dat er geen restricties zijn om te participeren in het netwerk. Neutraal, omdat er geen onderscheid gemaakt wordt in gebruikers van verschillende status. Censuurvermijdend, omdat de werking puur algoritmisch is en politieke of andere invloeden niet van invloed zijn op de werking van het netwerk. Publiek, omdat het netwerk niet beperk is voor industriële of bedrijfsmatige toepassingen maar beschikbaar is voor een ieder die wil participeren.

Van de vijf pijlers die de Bitcoin blockchain als grondslag hebben is waarschijnlijk alleen de publieke pijler ook van toepassing op de Libra blockchain en in het meest gunstige geval de grenseloosheid, hoewel het te verwachten is dat landen die worden aangemerkt als "de as van het kwaad" niet de mogelijkheid zullen krijgen om te participeren of dat landen om hun eigen munt te beschermen zelf maatregelen nemen om het buiten de deur te houden.

Het lijkt er in het algemeen dus op dat Libra meer een concurrent zal worden voor de traditionele banken en munten en minder voor Bitcoin. De bekendheid die het oplevert voor crypto-munten in het algemeen zouden best in het voordeel kunnen werken voor de acceptatie van Bitcoin als een goed systeem om vermogen vast te zetten.