Header Image

Waarom moet ik bitcoins vier jaar vasthouden?

Posted on Wed 06 January 2021 in algemeen

Let op!
Dit artikel is speculatief. Ik ben geen financieel adviseur en dit artikel moet niet als financieel advies worden beschouwd. Dit is mijn eigen mening en u staat vrij er wel of geen waarde aan te hechten.

Bitcoin wordt beschreven als een harde vorm van geld. De reden daarvoor is het feit dat de inflatie van het aantal bitcoins in roulatie met het verstrijken van de tijd afneemt totdat er geen nieuwe bitcoins aan het systeem worden toegevoegd. De snelheid van die afname is van tevoren vastgesteld. Gemiddeld elke ongeveer 4 jaar (om precies te zijn, na elke 210000 blocks) wordt de inflatie gehalveerd. In de eerste periode kwamen met elk nieuw block in de blockchain 50 nieuwe bitcoins erbij, daarna werd het 25 en 12,5 en sinds mei 2020 is het aantal "slechts" 6,25. Dat gebeurt nog 29 keer totdat in het jaar 2140 helemaal geen coins meer worden toegevoegd aan het systeem.

Dit zorgt ervoor dat Bitcoin steeds schaarser wordt. Bij een toenemende vraag zijn er steeds minder bitcoins beschikbaar om aan de vraag te voldoen waardoor de prijs steeds verder wordt gestuwd. De econoom Saifedean Ammous (aanhanger van de Oostenrijkse school van Hayek, von Mises en anderen) beschreef in zijn boek De Bitcoin Standaard hoe het principe van "Stock to flow" ook toepasbaar is op Bitcoin maar verzuimde het te kwantificeren. Dat deed een Nederlandse "quant" die twittert met het pseudoniem PlanB wel en toonde een een correlatie aan tussen de (logaritmes van) de stock to flow quotient en de marktkapitalisatie van Bitcoin. Hoewel niet iedereen denkt dat de prijs zo makkelijk te bepalen is volgt Bitcoint nog steeds vrij trouw het model en zie je telkens een half jaar tot een jaar na de "halvering" dat de prijs hard toeneemt en na een "bubble" 3 jaar lang doorsuddert op een intussen hoger plateau. Dat kun je o.a. zien in deze grafiek:

Bitcoin prijs grafiek

De halvering heeft dus een belangrijke functie. Om te testen wat het effect daarvan is heb ik een grafiek gemaakt die de vraag stelt:
Stel dat ik op datum x een hoeveelheid bitcoin aangeschaft had en ik zou dat een bepaalde tijd vasthouden, hoeveel zou het na die tijd nog waard zijn in procenten t.o.v. mijn aanschaf?

Die grafiek heb ik gemaakt voor het vasthouden gedurende één maand, drie maanden, één jaar en vier jaren. Dit is het resultaat (Let op, de verticale as is een logatitmische schaal):

Bitcoin HODL grafiek

(De term HODL in de grafiek is geen tikfout, het is wel het resultaat van een tikfout waarbij iemand aangaf niet van plan te zijn binnen afzienbare tijd te verkopen maar is intussen "jargon" binnen de Bitcoingemeenschap). In de grafiek is af te lezen dat zelfs na één jaar verkopen in ongunstige situaties tot een verlies kan leiden maar dat vier jaar vasthouden in de hele bestaan van Bitcoin altijd tot een ferme winst heeft geleid. In het minst gunstige geval, als er in April 2013 gekocht zou zijn, zou vier jaar vasthouden leiden tot "slechts" een vervijfvoudiging van de inzet. Dit is in lijn met de vierjaarlijkse "halveringscyclus" van Bitcoin.

Conclusie: doet u met deze informatie wat u wil maar ik zal er zelf alles aandoen om waar mogelijk mijn inzet voor minimaal vier jaar vast te zetten.